Ankety

Děkujeme všem respondentům za účast v anketě „Bojí se váš pes/kočka u veterináře?“.