Soužití psa a batolete

Lidé si obvykle myslí, že všichni psi mají rádi objímání a mazlení. Mnohdy je to hlavní důvod, proč lidé mají psy. Ale to, že pes je rád v naší blízkosti, ještě automaticky neznamená, že má radost z naší pozornosti a doteků. Nemazlete se se psem a neučte to ani děti. Krátké pohlazení a laskavé slovo jako pochvala docela stačí.
Od všech psů se všeobecně očekává, že budou na povel poslouchat a dělat to, co lidé chtějí, bez ohledu na jejich vlastní pocity. Poslušnost a plnění povelů často vynucujeme na psovi pohrůžkou – „Udělej, co chci, nebo…“ Když pes poslouchá na tomto principu, dělá to proto, aby se vyhnul trestu a měl od nás klid. To znamená, že se musí něčeho vzdát (svého pohodlí, hry nebo jiné příjemné činnosti, ukořistěného jídla či hračky), aby nám vyhověl. Pro děti je mimořádně nebezpečné učit se a napodobovat takové výcvikové metody. Naučte sebe i děti cvičit a komunikovat se psem tak, aby pes vždy něco získal tím, že poslechne. Uděláte tím radost psovi i dětem (a určitě i sami sobě) a zabráníte konfliktu a agresi.
K bezpečnosti dětí a k pohodě psů by mohlo přispět dodržování následujících zásad:

  1. Poskytněte psovi klidné a bezpečné místo, kam se dítě za žádných okolností nedostane. Tam umístěte i jeho misky a hračky.
  2. Naučte psa odebrat se na toto místo vždy, když je mu chování dítěte nemilé či protivné. Dbejte, aby měl ke svému místu vždy volnou cestu.
  3. Naučte se správně vnímat signály, kterými pes dává najevo znepokojení, a v klidu na ně reagovat. Naučte to i dítě.
  4. Poučte dítě, že psa na jeho místě nesmí rušit a brát mu jeho věci.
  5. Rozdělte striktně hračky na dětské a psí (např. barvou) a nedovolte jejich zaměňování. Totéž platí o nádobách na jídlo (talířky, misky).
  6. Pokud chcete ke psu přistoupit, vždy jej nejprve oslovte. Naučte to i dítě!
  7. Nikdy netrestejte psa fyzicky ani křikem před dítětem. Každou situaci se snažte vyřešit klidně a dovolte psovi odebrat se na jeho místo.
  8. Pokud pes ukradne dítěti jídlo nebo hračku, naučte dítě vždy zavolat dospělého! Pak v klidu vyměňte ukradený předmět za pamlsek.
  9. Nedovolte dětem hrát se psem příliš divoké hry – pes je pak špatně ovladatelný.
  10. Pokud se vám nedaří vycházet se psem podle uvedených zásad, obraťte se včas na odborníka.

Více k tomuto tématu najdete v knize Modrý pes.

MVDr. Hana Žertová podle knihy Modrý pes (ČAVLMZ 2008)