Hodnocení míry nebezpečnosti psa

Pokousal Váš pes člověka? Ať už to byl člen Vaší rodiny, nebo docela cizí osoba, pes tím udělal novou zkušenost: Nepříjemnost se dá vyřešit kousnutím.
Zkuste si sami udělat odhad, jak moc bude Váš pes v podobných situacích nebezpečný. Čím vyšší číslo Vám vyjde, tím více opatrnosti a zabezpečení je potřeba. Neřešte však problém sami, obraťte se na odborníky-veterinární lékaře! Ti musí nejprve správně diagnostikovat, o jakou agresi jde (sebeobrannou, z nejistoty, hormonálně podmíněnou, eventuálně souvisící s nějakým onemocněním), a podle toho Vám doporučí  vhodná opatření a způsob zacházení se psem.

A: Velikost psa a velikost oběti
4x hmotnost psa/hmotností oběti

B: Kategorie oběti
1 = dospělý muž
2 = dospělá žena, mírně hendikepovaní, lidé bojící se psů
3 = děti mezi 6 a 10 lety, staří lidé, středně hendikepovaní
4 = děti mezi 3 a 6 lety, silně hendikepovaní
5 = děti do 3 let, závažně hendikepovaní

C: Ofenzivní agrese (pes jde směrem k oběti) versus defenzivní agrese (oběť se přibližuje ke psu)
1 = defenzivní
2 = ofenzivní

D: Předvídatelná versus nepředvídatelná agrese
1 = jasná hrozba, předvídatelný útok
2 = krátká hrozba, částečně předvídatelný útok
3 = útok bez hrozby, nepředvídatelný

E: Kontrola a intenzita kousnutí
1 = dotek zubů bez zanechání stopy zranění
2 = štípnutí nebo chňapnutí bez porušení kůže, modřiny
3 = kontrolované kousnutí, hematom
4 = kontrolované delší stisknutí, epidermální poranění
5 = těžké pokousání, svalové nebo hluboké poranění
6 = těžké a dlouhé kousnutí, svalové lacerace
7 = dravé kousnutí s těžkým svalovým postižením – snaha zabít kořist

F: Jedno versus opakované kousnutí
1 = jednoduché kousnutí
2 = jednoduché delší kousnutí
3 = vícečetné kousnutí
4 = vícečetné delší kousnutí

Součet A + B + C + D + E + F = přibližná míra nebezpečnosti psa

Hodnocení:
Do 10 = mírné riziko
10 – 14 = střední riziko
14 – 15 = vysoké riziko
Nad 15 = extrémní riziko

(Autor: Joel Dehasse, 2003, cit. Sabine Schroll, 2012)