Soužití psa a miminka

Je stále více rodin, kde žijí pohromadě psi a malé děti. Aby toto soužití „klapalo“ a nevznikaly zbytečně vyhrocené nebo dokonce nebezpečné situace, je dobré znát alespoň pár obecných zásad, jejichž dodržování přispěje k bezpečnosti miminka a ke klidu psa i rodičů. Máte-li už doma psa a teprve čekáte miminko, věnujte se přípravě, ještě než přijde miminko na svět:

  1. Dbejte o dobrý zdravotní stav vašeho psa – pravidelně jej vakcinujte a zbavujte jej vnitřních i vnějších parazitů. Po hře nebo manipulaci se psem si umývejte ruce.
  2. Nedovolte psovi pobývat tam, kam nebude smět, až bude doma miminko (postel, dětský pokoj, hrací koutek apod.).
  3. Naučte psa několik cviků základní ovladatelnosti (přivolání, sedni, lehni, zůstaň, k noze, NE!) a s pomocí pamlsků je upevněte tak, aby je pes vykonával jako podmíněný reflex. Jen tak bude pes dobře ovladatelný, aniž byste na něj museli křičet, sahat nebo se s ním přetahovat.
  4. Naučte psa odevzdávat aport, ale také nalezené nebo „uloupené“ předměty. Pokud předmět pustí, pochvalte jej a odměňte pamlskem nebo hračkou.
  5. Naučte psa pobývat na určeném místě. Všechny hračky a pamlsky mu dávejte jen na pelíšek, hledejte jej tam vždy, když si s ním chcete hrát, když chcete jit na procházku, když přijdete z práce. Na pelíšku jej nikdy netrestejte a nenapomínejte, ani mu z pelíšku nic neberte, dokud tam leží.
  6. Naučte psa hrát si bez vaší asistence například s míčem s otvory, ze kterých vypadávají granule, s hračkou Kong nebo se žvýkací kostí. Měl by vydržet alespoň 15 minut bez vaší pozornosti.
  7. Opatřete místo dveří do rámů mříž nebo plůtek, aby pes mohl být na chvíli oddělen, ale přitom vás mohl pozorovat. Nabídněte mu zajímavou hračku a dobu oddělení jen velmi pomalu prodlužujte.
  8. Před příchodem miminka seznamte psa nejprve s novými věcmi (vanička, kočárek) a pachy (oblečení, plínky), které budou patřit k miminku.

Po příjezdu z porodnice se přivítejte se psem nejprve sama a počkejte, až se docela uklidní. Pak mu opatrně ukažte miminko, ale držte ho v uctivé vzdálenosti – dejte mu najevo, že miminko je váš poklad, o který se nehodláte dělit. Dávejte pozor na reakce psa ve chvíli, kdy se miminko rozpláče nebo se začne pohybovat. Projevuje-li velké vzrušení, nechte psa za mříží, aby se nedostal blízko k miminku, ale mohl je pozorovat a zvykat si na jeho projevy. Až když je klidný, můžete mu dát děťátko opatrně očichat. Kdykoli se však musíte plně věnovat miminku nebo jiné práci, oddělte psa mříží, aby se vám nemotal pod nohama a nemuseli jste jej stále hlídat a napomínat. Pokud jste nepodcenili přípravu, dokáže se na tu chvíli zabavit sám (plnicí hračky, okusovadla). Pak jej ale musíte hezky pochválit a chvíli se věnovat jen jemu. Procházky s kočárkem a s dobře ovladatelným pejskem budou jistě pro všechny příjemným zážitkem.

Máte-li už doma miminko a uvažujete o koupi psa, budete muset výše uvedené zásady uplatňovat „za plného provozu“ a k tomu více dbát o hygienu, protože po štěňátku bude třeba občas uklidit nějakou tu loužičku nebo hromádku. Ale štěně se zas velmi rychle přizpůsobí chodu domácnosti a miminko bere jako něco, co tam přirozeně patří. Jen pozor na divoké štěněcí hry – ty provozujte pokud možno venku mezi dalšími štěňaty.
Ani s tím nejhodnějším psem nenechávejte nikdy miminko bez dozoru!

MVDr. Hana Žertová